Čačkalo Oglasnik

Uvjeti kupovine i korištenja web stranice cackalo.hr

Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove uvjete kupovine i korištenja web stranice (dalje: Opći uvjeti) prije kupovine na web stranici cackalo.hr i poddomenama ducan.cackalo.hr i trgovina.cackalo.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Uvjetima kupovine i korištenja web stranice te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice.

Web stranica cackalo.hr  u vlasništvu je trgovačkog društva Čačkalo media j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: Čačkalo)

Kontakt

Čačkalo media j.d.o.o.

OIB: 33927432509

Dobriše Cesarića 4d, Zagreb

Kontakt broj: 092 2360043

E-mail:[email protected]

Uvjeti kupovine

cackalo.hr je platforma putem koje prodaju provjereni prodavači. Uvjetima kupovine uređuju se odnosi između Kupca i Čačkalo-a u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, naćin plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Čačkalo platforme i on-line kupovine.

Uvjeti kupovine primjenjuju se samo u slučaju kupovine putem cackalo.hr, a ne i kada je kupac kupio proizvode na neki drugi način (kao na primjer: neposredno od proizvođača, dobavljača ili sl.).Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste stariji od 18 godina života i da imate punu poslovnu sposobnost ili da ste sukladno članku 117. Obiteljskog zakona potpunu poslovnu sposobnost stekli sklapanjem braka prije punoljetnosti te da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete.Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova. Za postupanje suprotno ovim odredbama Čačkalo ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Cijene

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne i izražene u Eurima. Cijene su podložne promjenama. Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno.Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Čačkalo može po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim Korisnicima ili samo točno specificiranoj skupini korisnika. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. bit će detaljno opisani na stranici proizvoda.Nakon proteka roka prodaje po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji, Čačkalo ne može primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebne oblike prodaje kojima je istekao rok.

Načini plaćanja

Čačkalo omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta:

1. Kreditnim i debitnim karticama

Plaćanje na ovaj način može se ostvariti jedino putem Visa, Mastercard, Maestro i Visa Premium karticama.

2. Virmanski ili internet bankarstvom

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte, Fine ili sl.Po zaprimljenoj uplati, obraditi ćemo vašu ponudu za kupnjom. (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan)

3. PayPal

Online plaćanje za korisnike PayPal-a. Ako odaberete plaćanje putem sustava PayPal, Čačkalo vas preusmjerava na PayPal sustav. Više o PayPal-u možete pronaći na linku https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/home.

Dostava

Kupljeni proizvodi dostavljaju se kurirskom službom. Prilikom slanja narudžbe, Vi birate jednu od dostupnih dostavnih službi.Neki prodavači nude besplatnu dostavu na određeni iznos narudžbe. Npr. prodavač može nuditi besplatnu dostavu za ukupnu narudžbu veću od 500 kn.Ukoliko kupujete više artikala od istog prodavača plaćate samo jednu dostavu, odnosno cijena se računa po ukupnoj težini svih proizvoda u paketu.Cijena dostave ovisi o izboru kurirske službe te o ukupnoj težini proizvoda. U sve cijene već je uključen PDV.

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača iznosi 14 dana, a započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.Ako je jednom narudžbom potrošač/korisnik naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu, odnosno na bankovni račun kada ste izvršili uplatu prilikom preuzimanja. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.Povrat novčanih sredstava za narudžbe s načinom plaćanja “Kriptovalute”, obavlja se kunskom uplatom na tekući račun kupca.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Potrošač/korisnik mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Čačkalo o svojoj odluci da raskine ugovor.Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.Izravne troškove povrata robe morate snositi sami sukladno članku 77. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Sukladno članku 75. stavku 3. u vezi s člankom 77. stavkom 5. Zakona o zaštiti potrošača, umanjenje vrijednosti robe do kojeg dolazi rukovanjem, korištenjem, sastavljanjem/rastavljanjem, preoblikovanjem i drugom upotrebom, utječe na pravo na jednostrani raskid ugovora. Korištenje prava na jednostrani raskid ugovora podrazumijeva povrat neoštećene robe, u originalnoj ambalaži, osim u slučaju izrijekom navedenih iznimaka.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač/korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača/korisnika na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača/korisnika ili koja je jasno prilagođena potrošaču/korisniku
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Prigovor

Korisnik sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor, i to u poslovnim prostorijama Čačkalo-a, putem pošte ili elektroničke pošte. Čačkalo je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama. Čačkalo će na zaprimljene prigovore odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.

Nakon što prodavač potvrdi primitak proizvoda, koji je predmet reklamacije, kao i utvrdi nedostatak/ oštećenje na istom Čačkalo izdaje nalog za povrat novčanih sredstava prema kupcu ili potvrđuje isporuku ispravnog proizvoda.

Rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem – sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka: ovdje  (LINK)

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno  odredbama Zakona o obveznim odnosima (članci 400-422) odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca kao i  za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga

Sukladno članku 403. Zakona o obveznim odnosima kao kupac dužni ste primljenu robu/proizvod na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti nas u roku od 8 dana.

Uporaba i zaštita osobnih podataka

U Čačkalu cijenimo vašu privatnost zato sve vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti.Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Svijeta Europe (ETS br. 108, ETSbr.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).Politika privatnosti (link)određuje upotrebu informacija koje će Čačkalo zaprimiti od vas kada posjetite Čačkalo internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa Čačkalo korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate telefonski.Kao prijavljeni korisnik Čačkalo-a dobivate vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). Čačkalo savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti Čačkalo ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.Čačkalo Politika privatnosti sastavni je dio Uvjeta korištenja i može sepročitati ovdje.Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništvaPodaci na https://cackalo.hr su zaštićeni sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na https://cackalo.hr, a uključuju tekst, slike, baze podataka, druge grafičke prikaze, zvukove, software, nazive (uključujući i domenu), pripadaju Čačkalo-u. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama. Isključena je odgovornost Čačkalo-a u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača-prodavatelja na https://cackalo.hr.

Isključenje iz uporabe, naknada štete

Čačkalo je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi https://cackalo.hr ili postupa protivno prisilnim propisima, a osobito:kopira sadržaj objavljen na https://cackalo.hr te ga objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanjalobira ili utječe na oglašivače-prodavatelje sa https://cackalo.hr da se oglašavaju na nekim drugim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira i nudi im svoje usluge ili usluge trećih osoba. Čačkalo, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi.Čačkalo će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

Isključenje odgovornosti

Čačkalo ne odgovara:

 • za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora
 • za dostupnost i funkcioniranje stranice https://cackalo.hr u svakom trenutku
 • za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu
 • za zakonitost korištenja stranice https://cackalo.hr od strane trećih osoba
 • za eventualne pogreške u prezentaciji sadržaja na https://cackalo.hr koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva
 • korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa https://cackalo.hr, odnosno zbog informacija na ovim stranicama.
 • za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu nepružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi.
 • za sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje https://cackalo.hr može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s https://cackalo.hr niti podupiranja takvih stranica od strane Čačkalo-a

Korištenje „kolačića“

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama.Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za korištenjem kolačića. Ukoliko ne želite omogućiti spremanje kolačića to možete podesiti u svom internet pregledniku. Korisnici koji odluče ne prihvatiti osnovne kolačiće neće moći koristiti stranicu https://cackalo.hr jer bez korištenja kolačića nije moguće registrirati korisnički račun niti dodavati proizvode u košaricu. Više o politici kolačića može saznati na Politika kolačića (https://cackalo.hr/politika-kolacica).

Povoljnije pravo

Ukoliko bi bilo koje pitanje uređeno ovim Uvjetima bilo za potrošača povoljnije uređeno zakonom ili drugim primjenjivim propisom, primijenit će se takva povoljnija odredba.

Promjene

Čačkalo media j.d.o.o. je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice https://cackalo.hr. Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene. Čačkalo media j.d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

Nadležnost

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice https://cackalo.hr ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

Top